Reading Assistant vvto-e

Fast Forword vvto-e

TEACHER

STUDENT

PARENTS

We never miss a teachable moment

Reading Assistant is the only online reading tool that uses speech recognition to support and correct students as they read aloud – never missing a teachable moment. No other e-book or program provides comparable support. With the help of a supportive listener, students build reading fluency and comprehension.

Een online leesvaardigheid tool met spraakherkenning. Dit betekent dat leerlingen tijdens het hardop lezen direct worden ondersteund door het programma. Het is de enige leessoftware ter wereld die dit biedt. Met behulp van Reading Assistant als ondersteuning ontwikkelt de leerling leesvaardigheid en begrijpend lezen.

Geschikt voor: VVTOTPO & TTO

Een doorlopende leerlijn van groep 1
tot eind voortgezet onderwijs

Evidence-based en meer dan 20 jaar neurowetenschappelijk onderzoek

Graviant Learning products are unique reading intervention tools used around the world to build reading and learning skills. With over 300 studies, Fast ForWord and Reading Assistant truly are research-based products.

years of experience
served students
schools and colleges
countries worldwide