Leraren Engelstalig onderwijs

Engelse lees, spreek & taalvaardigheid met een doorlopende (ERK) leerlijn van basis- tot eind voortgezet onderwijs

Reading Assistant en Fast ForWord bieden een fantastische ondersteuning bij het meten en ontwikkelen van de Engelse taal voor kinderen in het primaire en voortgezet onderwijs. Het unieke van de software is de directe feedback (Reading Assistant) die een leerling ontvangt na het uitvoeren van een oefening. Het programma is zowel individueel als klassikaal door leerlingen te gebruiken en geeft op persoonlijk niveau direct een terugkoppeling. Het betreft zeer geavanceerde spraaktechnologie waar jarenlange wetenschappelijke research en ontwikkeling aan ten grondslag ligt. Wereldwijd maken zeer veel leerlingen reeds gebruik van de software en de resultaten zijn goed te noemen. Er wordt gewerkt met verschillende niveaus zodat alle klassen in het tweetalig primair- en voortgezet onderwijs kunnen worden ondersteund. De uit- en instroom verlopen soepel waardoor er een doorlopende leerlijn ontstaat tot 17+.

ERK
ERK is de Nederlandse afkorting voor Europees ReferentieKader – in het Engels Common European Framework of Reference (kortweg CEFR of CEF).

Het ERK onderscheidt zes niveaus van taalbeheersing: van beginner tot near-native. De rapportage van de programma’s Reading Assistant en Fast Forword zal inzicht geven waar en op welk niveau de leerling binnen het ERK zit.

In het diepe gesprongen om tweetalig onderwijs aan te bieden?
Wij merken dat veel scholen worstelen met de vraag hoe dit vorm te geven en welke materialen te gebruiken. Er zijn veel fysieke materialen beschikbaar maar digitaal is het aanbod beperkt. Wij denken u met onze geavanceerde Reading software en Fast ForWord goed te kunnen helpen om uw programma vorm te geven en de ontwikkeling van de Engelse taal voor uw leerlingen sterk te bevorderen.

Kennismaken met onze geavanceerde software?
Dit kan heel eenvoudig door het invullen van ons contactformulier.
Hierna vragen wij wat kerngegevens zodat wij het systeem kunnen inrichten. Vervolgens komen wij langs om de settings te controleren, het systeem werkend te krijgen met jullie infrastructuur en een korte product training voor degene die het systeem gaat gebruiken. Daarna kunnen de 5 leerlingen die in het systeem zijn opgevoerd gedurende 1 maand de software gebruiken. Dit met ondersteuning van de leerkrachten. Na deze maand evalueren we deze periode.

"Kinderen ervaren zelf ook dat het lezen vloeiender en correcter wordt naarmate zij meer lezen. Neveneffect is dat kinderen meer gewend raken aan het feit dat zij hardop Engels spreken. Op deze manier bouwen ze daar zelfvertrouwen in op".

Moniek

Moniek

Basisschool Het Talent (Lent) website

Reading-Assistant

Fast Forword

Evidence-based-RA-FFW