Engelse lees, spreek & taalvaardigheid met een doorlopende (ERK) leerlijn

Engelse lees, spreek & taalvaardigheid met een doorlopende (ERK) leerlijn van basis- tot eind voortgezet onderwijs

Reading Assistant en Fast ForWord bieden een fantastische ondersteuning bij het meten en ontwikkelen van de Engelse taal voor kinderen in het primaire en voortgezet onderwijs. Het unieke van de software is de directe feedback (Reading Assistant) die een leerling ontvangt na het uitvoeren van een oefening. Het programma is zowel individueel als klassikaal door leerlingen te gebruiken en geeft op persoonlijk niveau direct een terugkoppeling. Het betreft zeer geavanceerde spraaktechnologie waar jarenlange wetenschappelijke research en ontwikkeling aan ten grondslag ligt. Wereldwijd maken zeer veel leerlingen reeds gebruik van de software en de resultaten zijn goed te noemen. Er wordt gewerkt met verschillende niveaus zodat alle klassen in het tweetalig primair- en voortgezet onderwijs kunnen worden ondersteund. De uit- en instroom verlopen soepel waardoor er een doorlopende leerlijn ontstaat tot 17+.

Reading Assistant Classroom

Leerlingen verbeteren met Reading Assistant: uitspraak, tempo, lees-, taal- en spraakvaardigheid.

Hoe werkt het
De leerling leest eerst de tekst voor zichzelf en daarna leest de leerling hem hardop voor. De software luistert en corrigeert waar nodig door direct feedback. Zegt de leerling het woord niet helemaal goed, dan moet de leerling het opnieuw zeggen. Wanneer de leerling de tekst voorleest wordt deze ook opgenomen zodat de leerling zichzelf kan horen hoe de leerling de uitspraak verbetert. De leerling krijgt een overzicht hoeveel woorden per minuut er zijn gelezen en welke goed zijn uitgesproken en welke de leerling kan verbeteren.
Het neveneffect van het programma is dat de leerling meer gewend raakt aan het hardop Engels spreken en hierdoor meer zelfvertrouwen in de taal opbouwt.

ERK
ERK is de Nederlandse afkorting voor Europees ReferentieKader – in het Engels Common European Framework of Reference (kortweg CEFR of CEF).

Resultaten-toets

Het ERK onderscheidt zes niveaus van taalbeheersing: van beginner tot near-native. De rapportage van Reading Assistant zal inzicht geven waar en op welk niveau je als leerling binnen het ERK zit. Reading Assistant bevat titels en artikelen variërend van ERK niveau (pre) A1 tot C2


Wil jij als docent ook het Engels binnen je klas 
verbeteren?
Reading Assistant wordt op diverse PO en VO scholen in Nederland al gebruikt om het niveau van Engels in korte tijd te verbeteren. Heeft jouw school deze unieke software nog niet? Vraag als docent Engels een gratis pilot om met je klas het maand de software te testen.

"Kinderen ervaren zelf ook dat het lezen vloeiender en correcter wordt naarmate zij meer lezen. Het positieve gevolg is ook dat kinderen meer gewend raken aan het feit dat zij hardop Engels spreken. Op deze manier bouwen ze daar zelfvertrouwen in op".

Moniek

Moniek

Basisschool Het Talent (Lent) website

Resultaten

Bron: Principal Leadership April 2017

Closing-the-gap