TEACHER

STUDENT

PARENTS

Reading Assistant vvto-e

Waarom STERK! Engels?

Taal is een sociaal instrument en taalonderwijs kan niet zonder de sociale interactie van de klas. Elke student heeft echter ook een eigen manier om taal aan te leren en maakt grotere sprongen in een aangepast programma. Met de methode Sterk Engels zet Graviant Learning een grote stap in de verzoening van deze vaak tegenstrijdige krachten. Bovendien worden ook de cognitieve vaardigheden (zoals uitspraak, motivatie en concentratie) hier beter gestimuleerd. Dat gebeurt door het gebruik van 2 innovatieve software programma’s, Reading Assistant en Fast Forword, waaraan meer dan 20 jaar wetenschappelijk onderzoek voorafgaat. Ze worden ondertussen al gebruikt in meer dan 50 landen door meer dan 3 miljoen leerlingen en docenten. Lees>>

We never miss a teachable moment

Reading Assistant is the only online reading tool that uses speech recognition to support and correct students as they read aloud – never missing a teachable moment. No other e-book or program provides comparable support. With the help of a supportive listener, students build reading fluency and comprehension.

Harvard

 

Een unieke online reading coach met spraakherkenning. Leerlingen verbeteren met Reading Assistant: uitspraak, tempo, lees-, taal- en spraakvaardigheid. Met als neveneffect dat de leerling gewend raakt aan het hardop Engels spreken en hierdoor je zelfvertrouwen in de taal opbouwt.

 

Geschikt voor: PO, VVTOTPOVmbo, Mavo, Havo, Vwo

Een doorlopende (ERK) leerlijn van groep 5
tot eind voortgezet onderwijs

Evidence-based en meer dan 20 jaar neurowetenschappelijk onderzoek

Graviant Learning products are unique reading intervention tools used around the world to build reading and learning skills. With over 300 studies, Fast ForWord and Reading Assistant truly are research-based products.

years of experience
served students
schools and colleges
countries worldwide

"Kinderen ervaren zelf ook dat het lezen vloeiender en correcter wordt naarmate zij meer lezen. Neveneffect is dat kinderen meer gewend raken aan het feit dat zij hardop Engels spreken. Op deze manier bouwen ze daar zelfvertrouwen in op".

Moniek

Moniek

Basisschool Het Talent (Lent) website

"Er zijn 3 essentiële punten die Reading Assistant zo uniek maken. Met alle leerlingen klassikaal hardop lezen, ieder leest op zijn eigen niveau en het monitoren op zowel groeps- als individueelniveau".

Jetteke

Jetteke

Casa Tweetalige Montessorischool website

"Het programma geeft een goed beeld van comprehension en reading skills per leerling, zodat je de begeleiding en extra oefening voor kinderen daarop af kunt stemmen".

Rianne

Rianne

International School Eindhoven website