Online uitspraak en gesproken Engels leren volgens ERK pre A tot eind C2

Engelse lees, spreek & taalvaardigheid met een doorlopende (ERK) leerlijn van basis- tot eind voortgezet onderwijs

Reading Assistant en Fast ForWord bieden een fantastische ondersteuning bij het meten en ontwikkelen van de Engelse taal voor kinderen in het primaire en voortgezet onderwijs. Het unieke van de software is de directe feedback (Reading Assistant) die een leerling ontvangt na het uitvoeren van een oefening. Het programma is zowel individueel als klassikaal door leerlingen te gebruiken en geeft op persoonlijk niveau direct een terugkoppeling. Het betreft zeer geavanceerde spraaktechnologie waar jarenlange wetenschappelijke research en ontwikkeling aan ten grondslag ligt. Wereldwijd maken zeer veel leerlingen reeds gebruik van de software en de resultaten zijn goed te noemen. Er wordt gewerkt met verschillende niveaus zodat alle klassen in het tweetalig primair- en voortgezet onderwijs kunnen worden ondersteund. De uit- en instroom verlopen soepel waardoor er een doorlopende leerlijn ontstaat tot 17+.

Reading Assistant in de klas
Reading Assistant is zowel klassikaal als individueel te gebruiken. Leerlingen kunnen zelfstandig met het programma aan het werk. Ook thuis kunnen ze hiermee oefenen. De docent kan de voortgang op ieder gewenst moment monitoren door middel van overzichtelijk resultaten op het beeldscherm. Het is ook mogelijk om een cijfer te koppelen aan het gebruik van dit programma. Hierdoor kan het programma tijdrovende processen in een klas vervangen worden en werkt het dus werkdruk-verlagend.

Reading Assistant Classroom

Leerlingen verbeteren met Reading Assistant: uitspraak, tempo, lees-, taal- en spraakvaardigheid.

Hoe werkt het
De leerling start met een diagnostische toets om het actuele leesniveau te bepalen. Hierna krijgt de leerling een boekje in het programma te zien, dat perfect past bij zijn eigen niveau. In het programma zijn 3 stappen te onderscheiden.

Stap 1:
De leerling leest het boekje zelfstandig. Als de leerling niet weet hoe woorden uitgesproken moeten worden, kan de leerling de tekst ook laten voorlezen.
Stap 2:
De leerling leest het boekje voor aan de computer. Door de geavanceerde spraaktechnologie wordt de leerling in zijn uitspraak verbeterd bij een verkeerde uitspraak van het woord. De leerlingen werken allemaal op hun eigen niveau en dus individueel met een computer of device in combinatie met een koptelefoon met microfoon functie. Elke poging tot voorlezen kan door de leerling worden opgenomen. Hierdoor kan de leerling horen wat zijn vooruitgang is en natuurlijk opnames bewaren waar hij of zij trots op is.
Stap 3:
De leerling beantwoord verschillende type vragen over de tekst die gelezen is.
Dit programma zorgt hierdoor niet alleen voor een verbetering van hun vaardigheden maar zorgt ook voor meer zelfvertrouwen.

ERK
ERK is de Nederlandse afkorting voor Europees ReferentieKader – in het Engels Common European Framework of Reference (kortweg CEFR of CEF).

Resultaten-toets

Het ERK onderscheidt zes niveaus van taalbeheersing: van beginner tot near-native. Reading Assistant bevat heel veel verschillende titels en artikelen variërend van ERK niveau (pre) A1 tot C2. Hierdoor kunnen de sterkste en de zwakste leerlingen (Differentiëren) naast elkaar op hun eigen niveau bediend worden van goed onderwijs.


Wil jij als docent ook het Engels binnen je klas 
verbeteren?
Reading Assistant wordt op diverse PO en VO scholen in Nederland al gebruikt om het niveau van Engels in korte tijd te verbeteren. Heeft jouw school deze unieke software nog niet? Vraag als docent Engels een gratis pilot om met je klas het maand de software te testen.

"Kinderen ervaren zelf ook dat het lezen vloeiender en correcter wordt naarmate zij meer lezen. Het positieve gevolg is ook dat kinderen meer gewend raken aan het feit dat zij hardop Engels spreken. Op deze manier bouwen ze daar zelfvertrouwen in op".

Moniek

Moniek

Basisschool Het Talent (Lent) website

Resultaten

Reading-Assistant

Reading-Assitant-step-1

Reading-Assitant-step-1

Fluency-report

Reading-Assitant-step-1

Selection-report