Moniek

Moniek Basisschool Het Talent (Lent)

website

We zijn met ongeveer 50 (hoogbegaafde) kinderen gestart met het lezen met behulp van Reading Assistant. De kinderen hebben een instaptoets gemaakt. Op basis daarvan zijn ze aan de slag gegaan met het lezen met boekjes op een bijpassend niveau. Kinderen lezen 3 keer in de week 20 minuten op school en een deel van de kinderen leest ook thuis. Het moment waarop zij lezen, plannen ze zelf in. De eerste weken vonden de kinderen het programma mooi, leuk, interessant en gebruikten ze het veelvuldig. Na een aantal weken wordt het “gewoon” en is het van belang dat ze hun eigen vooruitgang merken zodat de motivatie hoog blijft. Wat opvalt is dat de uitspraak van de woorden sterk verbeterd. Kinderen worden gecorrigeerd, daar waar de uitspraak niet (helemaal) correct is. Wij hebben dit bij het ene kind strikter ingesteld dan bij het andere kind. Kinderen ervaren zelf ook dat het lezen vloeiender en correcter wordt naarmate zij meer lezen. Neveneffect is dat kinderen meer gewend raken aan het feit dat zij hardop Engels spreken. Op deze manier bouwen ze daar zelfvertrouwen in op. Hierdoor wordt de stap naar het meer, vrij Engels spreken in andere situaties kleiner. Op een aantal momenten in de week geven de kinderen presentaties in het Engels. Dit kan zijn “Show and Tell” waarbij de kinderen aan de hand van iets dat ze van thuis meenemen, een korte spreekbeurt houden. Maar ook boekbesprekingen, nieuwskringen of presentaties rondom een onderwerp doen ze nu in het Engels. Het werken met Reading Assistant zouden wij zeker aanbevelen omdat dit een ICT toepassing is, waarmee kinderen zich zelfstandig verder kunnen ontwikkelen in de taalverwerving. Als mentor kun je vorderingen en de gelezen boekjes inzien en volgen. Dit proces is wel vrij arbeidsintensief. Voor onze school was het doel van het inzetten van Reading Assistant, naast het beteren van de Engelse leesvaardigheid, ook het bevorderen van het spreken in het Engels. Door de inzet van het programma is dit zeker verbeterd. De support vanuit Graviant Learning, is heel direct, praktisch en snel. Vragen of problemen waar we tegen aan lopen, worden snel en adequaat opgepakt waardoor wij direct weer verder kunnen met de kinderen.