Tweetalig basisonderwijs

Wat is Tweetalig basisonderwijs?
VVTO (Is een voorbeeld van tweetalig basisonderwijs) wil zeggen dat basisscholen hun leerlingen extra uren vreemdetalenonderwijs bijv Engels aanbieden.

Engels in het tweetalig basisonderwijs voor de hele school?
Begin vandaag nog om de eerste stap te zetten

Tweetalig basisonderwijsTweetalig basisonderwijsTweetalig basisonderwijs

Waarom tweetalig basisonderwijs?

Onderwijsvernieuwing wordt steeds populairder, zowel in Nederland als in Europa. De Europese Unie stelt zich zelfs ten doel dat alle EU-burgers minimaal 2 vreemde talen leren vanaf 3 jaar. Maar waarom is het zo belangrijk om vroeg te beginnen met tweetalig basisonderwijs?
de taalgevoelige leeftijd ligt voor 7 jaar

  • meer talen leren stimuleert de algemene taalontwikkeling
  • het geeft een kwaliteitsimpuls aan het taalonderwijs
  • profilering van de school
  • het bevordert internationaal bewustzijn en samenwerking

HOE verbeter je Engels met 50% in 4 maanden?

Reading Assistant
Deze software biedt een fantastische ondersteuning bij het meten en ontwikkelen van Engels in het tweetalig basisonderwijs. Het unieke van de software is de directe feedback (audtief) die een leerling ontvangt na het uitvoeren van een oefening. Het programma is individueel door een leerling te gebruiken en geeft op persoonlijk niveau direct een terugkoppeling. Het is zeer geavanceerde spraaktechnologie waar jarenlange research en ontwikkeling aan ten grondslag ligt. Wereldwijd maken zeer veel leerlingen reeds gebruik van de software en de resultaten zijn goed te noemen. Er wordt gewerkt met verschillende niveaus zodat alle klassen in het basisonderwijs kunnen worden ondersteund.

Fast ForWord
Software voor een sterke cognitieve engelse taalvaardigheid. Gebaseerd op meer dan 30 jaar neuro wetenschappelijk onderzoek.

Vroeg Engels in het basisonderwijs is goed voor de totale taalontwikkeling van een kind en het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat de cognitieve ontwikkeling en de algemene taalvaardigheid vooruit gaan bij het vroeg aanbieden van een tweede taal.

Ouders vinden het in het kader van het internationaliseren erg belangrijk en kinderen vinden het maar wat leuk om een vreemde taal te leren. Door vroeg Engels in te voeren, profileert u uw school.